3.95. Poniżej są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Omów własności tych funkcji według następującego porządku: 1) dziedzina funkcji 2) zbiór wartości funkcji 3) miejsca zerowe funkcji 4) zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (wartości ujemne) 5) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji 6) różnowartościowość funkcji 7) najmniejsza oraz największa wartość funkcji. a) b) 3 y = f(x) 3 3 -2 -1 0 V = f(x) 2-1 ON 2 3 X -5-4-3-2-1 4 5 X c) AY 4 13 -2 d) 4 3 2. +1 y y = f(x) 2 3 y = f(x) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 -5 3-2-1 -2 4 5 X 2 3 -2 -3 e) AY 5 -4 3 -2 f) 3 2 1 y = f(x) y = f(x) 3 -2 -1 10 -5 -4 -3 -2 -1 2 3 4 5 X -2 3

3.95. Poniżej są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Omów własności tych funkcji według następującego porządku: 1) dziedzina funkcji 2) zbiór wartości funkcji 3) miejsca zerowe funkcji 4) zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (wartości ujemne) 5) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji 6) różnowartościowość funkcji 7) najmniejsza oraz największa wartość funkcji.

a) b) 3 y = f(x) 3 3 -2 -1 0 V = f(x) 2-1 ON 2 3 X -5-4-3-2-1 4 5 X c) AY 4 13 -2 d) 4 3 2. +1 y y = f(x) 2 3 y = f(x) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 -5 3-2-1 -2 4 5 X 2 3 -2 -3 e) AY 5 -4 3 -2 f) 3 2 1 y = f(x) y = f(x) 3 -2 -1 10 -5 -4 -3 -2 -1 2 3 4 5 X -2 3