3.89. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że w przedziale langle-5,-3 rangle funkcja f przyjmuje największą wartość, równą 3 oraz f(x)>0 iff x in R-\ -2\ . Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne

3.89. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że w przedziale langle-5,-3 rangle funkcja f przyjmuje największą wartość, równą 3 oraz f(x)>0 iff x in R-\ -2\ . Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne