3.91. Funkcja f(x) = (- x ^ 2 + 6x + 21)/2 opisuje wydajność pracy robotnika w zależno y = g(x) 8 x[m] ści od czasu pracy x, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Robotnik rozpoczyna prac o godzinie . O której godzinie jego wydajność jest największa? 7 ^ 00

3.91. Funkcja f(x) = (- x ^ 2 + 6x + 21)/2 opisuje wydajność pracy robotnika w zależno y = g(x) 8 x[m] ści od czasu pracy x, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Robotnik rozpoczyna prac o godzinie . O której godzinie jego wydajność jest największa? 7 ^ 00