3.92. Pewne ciało w czasie t [s] przebyło drogę S[m] , którą opisuje w s(t) = t ^ 2 + 5t + 8 , gdzie t in langle1,5 rangle . Oblicz: a) długość drogi przebytej przez to ciało w ciągu czterech sekund b) średnią prędkość ciała.

3.92. Pewne ciało w czasie t [s] przebyło drogę S[m] , którą opisuje w s(t) = t ^ 2 + 5t + 8 , gdzie t in langle1,5 rangle . Oblicz: a) długość drogi przebytej przez to ciało w ciągu czterech sekund b) średnią prędkość ciała.