3.95. W równoległoboku ABCD dane są wierzchołki: A(2, 4) , B(6, 3) , C(4, – 1) . Oblic a) pole tego równoległoboku b) współrzędne wierzchołka D c) miarę kąta a utworzonego przez wektory AK i Al, gdzie K-\$rodek boku & L-środek boku CD.

3.95. W równoległoboku ABCD dane są wierzchołki: A(2, 4) , B(6, 3) , C(4, – 1) . Oblic a) pole tego równoległoboku b) współrzędne wierzchołka D c) miarę kąta a utworzonego przez wektory AK i Al, gdzie K-\$rodek boku & L-środek boku CD.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz