3.96. Prosta k: 3x-y-3 = 0 przecina parabolę o równaniu y = – x ^ 2 – 2x + 3 +3 w punt tach A i B. a) Oblicz współrzędne punktów A i B. b) Oblicz pole trójkąta ABW, gdzie W jest wierzchołkiem paraboli. c) Oblicz odległość punktu W od prostej k.

 3.96. Prosta k: 3x-y-3 = 0 przecina parabolę o równaniu y = – x ^ 2 – 2x + 3 +3 w punt tach A i B. a) Oblicz współrzędne punktów A i B. b) Oblicz pole trójkąta ABW, gdzie W jest wierzchołkiem paraboli. c) Oblicz odległość punktu W od prostej k.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz