3.97. Na płaszczyźnie dane są punkty: A(1, 2) , B(5, 4), C(3, 6) , D(0, 8) . Przez punkt D poprowadzono prosta k prostopadła do prostej AB. Wyznacz na prostej k taki punkt E, aby pola trójkątów ABC I ABE były równe.

3.97. Na płaszczyźnie dane są punkty: A(1, 2) , B(5, 4), C(3, 6) , D(0, 8) . Przez punkt D poprowadzono prosta k prostopadła do prostej AB. Wyznacz na prostej k taki punkt E, aby pola trójkątów ABC I ABE były równe. 

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz