3.98. Punkty A(6, 2) i C(- 4, – 4) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC = |BC| . Wysokość poprowadzona z 7x – y = 0 . Oblicz: wierzchołka zawiera się w prostej a) współrzędne wierzchołka B b) pole trójkąta ABC

 3.98. Punkty A(6, 2) i C(- 4, – 4) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC = |BC| . Wysokość poprowadzona z 7x – y = 0 . Oblicz: wierzchołka zawiera się w prostej a) współrzędne wierzchołka B b) pole trójkąta ABC 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz