3. Funkcja kwadratowa A. (- infty,4) przecina oś OY w punkcie o współrzędnych: C. (0,-12 ) D. (0,12 ) f(x) = (x – 4) ^ 2 + 5 jest rosnąca w przedziale: (- infty,5) C. (4,+ infty) D. 5,+ infty)

3. Funkcja kwadratowa A. (- infty,4) przecina oś OY w punkcie o współrzędnych: C. (0,-12 ) D. (0,12 ) f(x) = (x – 4) ^ 2 + 5 jest rosnąca w przedziale: (- infty,5) C. (4,+ infty) D. 5,+ infty)