4. Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe: -513. Osią symetrii paraboli bę. dącej wykresem tej funkcji jest prosta o równaniu: A. x = – 1 B. y = – 1 C. x = – 2 D. y = – 2

4. Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe: -513. Osią symetrii paraboli bę. dącej wykresem tej funkcji jest prosta o równaniu: A. x = – 1 B. y = – 1 C. x = – 2 D. y = – 2