...

3. Wysokości dwóch walców są równe. Wiadomo, że drugi walec ma 4 razy więk szą objętość od pierwszego walca. Wówczas promień podstawy drugiego walca jest większy od promienia podstawy pierwszego walca: B. czterokrotnie C. ośmiokrotnie D. szesnastokrotnie A. dwukrotnie

3. Wysokości dwóch walców są równe. Wiadomo, że drugi walec ma 4 razy więk szą objętość od pierwszego walca. Wówczas promień podstawy drugiego walca jest

większy od promienia podstawy pierwszego walca:

B. czterokrotnie C. ośmiokrotnie D. szesnastokrotnie

A. dwukrotnie

Zobacz!