...

30. Podstawa ostrosłupa jest rombem o przekątnych długości 8 cm 16 cm. Wszyst kie ściany boczne ostrosłupa sa nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym sa- mym kątem Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 9 cm, oblicz: a) długości boków ściany bocznej ostrosłupa, b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

30. Podstawa ostrosłupa jest rombem o przekątnych długości 8 cm 16 cm. Wszyst kie ściany boczne ostrosłupa sa nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym sa- mym kątem Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 9 cm, oblicz: a) długości boków ściany bocznej ostrosłupa, b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zobacz!