...

30. W dany trapez można wpisać okrąg i na danym trapezie można opisać okrąg Wysokość tego trapezu poprowadzona z wierzcholka przy krótszej podstawie dziel dłuższą podstawę na dwa odcinki, z których dłuższy ma długość 10 cm. Oblicz ob wód tego trapezu.

30. W dany trapez można wpisać okrąg i na danym trapezie można opisać okrąg Wysokość tego trapezu poprowadzona z wierzcholka przy krótszej podstawie dziel dłuższą podstawę na dwa odcinki, z których dłuższy ma długość 10 cm. Oblicz ob wód tego trapezu.

Zobacz!