30. W trójkącie prostokątnym równoramiennym środkowa poprowadzona na prze ciwprostokątną ma długość 6 cm, z wierz chołka kąta ostrego tego trójkąta. Oblicz długość środkowej poprowadzonej D

30. W trójkącie prostokątnym równoramiennym środkowa poprowadzona na prze ciwprostokątną ma długość 6 cm, z wierz chołka kąta ostrego tego trójkąta. Oblicz długość środkowej poprowadzonej D