...

31. W trójkącie ABC boki AC i BC mają taką samą dłu gość. Na półprostej BC poza bokiem BC zaznaczono punkt D tak, że prosta przechodząca przez punkt Di pro stopadła do boku AB przecina się z bokiem AC w punkcie E. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoramienny. E E!

31. W trójkącie ABC boki AC i BC mają taką samą dłu gość. Na półprostej BC poza bokiem BC zaznaczono punkt D tak, że prosta przechodząca przez punkt Di pro stopadła do boku AB przecina się z bokiem AC w punkcie E. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoramienny. E E!

Zobacz!