32. W trójkącie ABC punkt D jest środkiem boku AC. Z punktu D poprowadzono DE perp AB oraz E in AB,Wyka polowie wysokości CF. D

32. W trójkącie ABC punkt D jest środkiem boku AC. Z punktu D poprowadzono DE perp AB oraz E in AB,Wyka polowie wysokości CF. D