...

33. Przez punkt mathbb W w którym przecinają się dwu sieczne kątów AIB trójkąta ABC, prowadzimy rów do boku AB. Ta równoległa przecina proste nolegla AC / B * C odpowiednio w punktach MiN. Wykaż, że MN = |AM| + |BN| . D

33. Przez punkt mathbb W w którym przecinają się dwu sieczne kątów AIB trójkąta ABC, prowadzimy rów do boku AB. Ta równoległa przecina proste nolegla AC / B * C odpowiednio w punktach MiN. Wykaż, że MN = |AM| + |BN| . D 

Zobacz!