31. Iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych parzystych jest o 112 większy od kwadratu liczby mniejszej. Co to za liczby?

31. Iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych parzystych jest o 112 większy od kwadratu liczby mniejszej. Co to za liczby?