32. Rozwiąż nierówność i podaj najmniejszą liczbę całkowitą, która nie spełnia tej nierówności. x – (3(x – 1))/6 > 3x + 5 1/2

32. Rozwiąż nierówność i podaj najmniejszą liczbę całkowitą, która nie spełnia tej nierówności. x – (3(x – 1))/6 > 3x + 5 1/2