33. Rozwiąż nierówność i podaj największą liczbę całkowita parzystą, która spełnia tę nierówność. 2x + 3(1 – 2x) >= (8x + 10)/4

33. Rozwiąż nierówność i podaj największą liczbę całkowita parzystą, która spełnia tę nierówność. 2x + 3(1 – 2x) >= (8x + 10)/4