34. Wyznacz liczbe, której 16% jest liczbą o 9 mniejszą od

34. Wyznacz liczbe, której 16% jest liczbą o 9 mniejszą od