...

31. Na jednej ściance symetrycznej sześciennej kostki znajduje się cyfra 1, na dwóch ściankach znajduje się cyfra 2, a na trzech pozostałych ściankach cyfra 3. Rzucamy trzykrotnie tą kostką i z otrzymanych kolejno cyfr tworzymy liczbę trzycyfrową Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ta liczba: a) ma wszystkie cyfry jednakowe b) jest większa od 222.

31. Na jednej ściance symetrycznej sześciennej kostki znajduje się cyfra 1, na dwóch ściankach znajduje się cyfra 2, a na trzech pozostałych ściankach cyfra 3. Rzucamy trzykrotnie tą kostką i z otrzymanych kolejno cyfr tworzymy liczbę trzycyfrową Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ta liczba: a) ma wszystkie cyfry jednakowe b) jest większa od 222.

Zobacz!