...

32. Obwód trapezu równoramiennego jest równy 30 cm, a odcinek łączący środk przekątnych trapezu ma długość 1,5 cm. Wiedząc, że w ten trapez można wpisać okrąg, oblicz a) długości podstaw trapezu b) długość średnicy okręgu wpisanego w ten trapez c) długość odcinka łączącego punkty styczności ramion z tym okręgiem.

32. Obwód trapezu równoramiennego jest równy 30 cm, a odcinek łączący środk przekątnych trapezu ma długość 1,5 cm. Wiedząc, że w ten trapez można wpisać okrąg, oblicz a) długości podstaw trapezu b) długość średnicy okręgu wpisanego w ten trapez c) długość odcinka łączącego punkty styczności ramion z tym okręgiem.

Zobacz!