32. Pani Kowalska otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne oraz dodatkowo za nadgodziny. Za każdą godzinę nadliczbową otrzymuje 50% wię. wynagrodzenie godzinę etatową. W marcu miała 20 nadgodzin i otrzymała 3600 zł, zaś kwietniu miała 16 nadgodzin i otrzymała 3492 zł. Oblicz: a) stawkę za godzinę nadliczbową cej niż za w b) stawkę za godzinę etatową wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego.

32. Pani Kowalska otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne oraz dodatkowo za nadgodziny. Za każdą godzinę nadliczbową otrzymuje 50% wię. wynagrodzenie godzinę etatową. W marcu miała 20 nadgodzin i otrzymała 3600 zł, zaś kwietniu miała 16 nadgodzin i otrzymała 3492 zł. Oblicz: a) stawkę za godzinę nadliczbową cej niż za w b) stawkę za godzinę etatową wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego.