33. W trójkącie równoramiennym jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. Wiedząc, że obwód tego trójkąta jest równy 20, oblicz długości jego boków. Roz patrz dwa przypadki.

33. W trójkącie równoramiennym jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. Wiedząc, że obwód tego trójkąta jest równy 20, oblicz długości jego boków. Roz patrz dwa przypadki.