34. Chemik ma dwa roztwory soli o różnych stężeniach. Jeśli zmiesza 2 kg pierw szego roztworu i 4 kg drugiego roztworu, to otrzyma roztwór 50%. Jeśli natomiast zmiesza 4 kg pierwszego roztworu i 6 kg drugiego roztworu, to otrzyma roztwór 48%. Jakie było stężenie procentowe każdego z roztworów? D

34. Chemik ma dwa roztwory soli o różnych stężeniach. Jeśli zmiesza 2 kg pierw szego roztworu i 4 kg drugiego roztworu, to otrzyma roztwór 50%. Jeśli natomiast zmiesza 4 kg pierwszego roztworu i 6 kg drugiego roztworu, to otrzyma roztwór 48%. Jakie było stężenie procentowe każdego z roztworów? D