34. Wykaż, że liczba 5 ^ 12 – 1 jest podzielna przez 124. d)

 34. Wykaż, że liczba 5 ^ 12 – 1 jest podzielna przez 124. d)