35. Wykaż, że liczba 3 ^ 16 – 2 ^ 16 jest podzielna przez 65.

35. Wykaż, że liczba 3 ^ 16 – 2 ^ 16 jest podzielna przez 65.