36. Wykaż, że jeśli xi y są liczbami rzeczywistymi, x ^ 2 + y ^ 2 = 2ix + y = 1 , to xy = – 1/2

36. Wykaż, że jeśli xi y są liczbami rzeczywistymi, x ^ 2 + y ^ 2 = 2ix + y = 1 , to xy = – 1/2