36. Pan Goździk założył roczną lokatę o stałym oprocentowaniu w wysokości 25 000 i zł. Po roku bank dopisał odsetki pomniejszone o 20% podatku dochodowego wówczas pan Goździk miał oprocentowanie tej lokaty na lokacie 26 400 zł. Oblicz: a) b) kwotę podatku dochodowego.

36. Pan Goździk założył roczną lokatę o stałym oprocentowaniu w wysokości 25 000 i zł. Po roku bank dopisał odsetki pomniejszone o 20% podatku dochodowego wówczas pan Goździk miał oprocentowanie tej lokaty na lokacie 26 400 zł. Oblicz: a) b) kwotę podatku dochodowego.