37. W wyborach do samorządu szkolnego, które odbyły się w czerwcu 2012 r., startowały obu grup w dwie grupy uczniów: „Pracowici” oraz , Grupa z fantazją”. Poparcie dla roku szkolnym 2011/2012 na podstawie dwóch przeprowadzonych son przedstawia wykres poniżej. daży 50% 40% badanie z listopada 2011 r. badanie z 34% marca 2012 r. 35\% 30% 28% 20% 20% 10% 0% Grupa z fantazja” „Pracowici” i w punktach procentowych zmianę poparcia dla obu grup oraz b = 0, 3(6) w postaci ułamków zwykłych nieskra Wyraź w procentach startujących w wyborach.

37. W wyborach do samorządu szkolnego, które odbyły się w czerwcu 2012 r., startowały obu grup w dwie grupy uczniów: „Pracowici” oraz , Grupa z fantazją”. Poparcie dla roku szkolnym 2011/2012 na podstawie dwóch przeprowadzonych son przedstawia wykres poniżej. daży 50% 40% badanie z listopada 2011 r. badanie z 34% marca 2012 r. 35\% 30% 28% 20% 20% 10% 0% Grupa z fantazja” „Pracowici” i w punktach procentowych zmianę poparcia dla obu grup oraz b = 0, 3(6) w postaci ułamków zwykłych nieskra Wyraź w procentach startujących w wyborach.