38. Zapisz liczby a calnych = 1 2+ 1 1+ a) Porównaj liczby aib. b) c) 1 3 Podaj przybliżenie dziesiętne każdej z liczb a, b z dokładnością do drugiego miej sca po przecinku. Oblicz błąd bezwzględny każdego z powyższych przybliżeń (podaj ten błąd w postaci ułamka zwykłego) dla każdej z liczb a ib.

38. Zapisz liczby a calnych = 1 2+ 1 1+ a) Porównaj liczby aib. b) c) 1 3 Podaj przybliżenie dziesiętne każdej z liczb a, b z dokładnością do drugiego miej sca po przecinku. Oblicz błąd bezwzględny każdego z powyższych przybliżeń (podaj ten błąd w postaci ułamka zwykłego) dla każdej z liczb a ib.