...

36. Z pudełka zawierającego trzy razy więcej kul białych niż czarnych losujemy jedną kulę, oglądamy ją, a następnie wkładamy z powrotem do pudelka. Takie losowanie wykonujemy n razy. Wyznacz najmniejszą liczbę n, dla której prawdo podobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli białej jest większe od 0,999.

36. Z pudełka zawierającego trzy razy więcej kul białych niż czarnych losujemy jedną kulę, oglądamy ją, a następnie wkładamy z powrotem do pudelka. Takie losowanie wykonujemy n razy. Wyznacz najmniejszą liczbę n, dla której prawdo podobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli białej jest większe od 0,999.

Zobacz!