...

37. Przez punkt K przecięcia się przekątnych AC i BD trapezu poprowadzono prostą m prostopadła do obu podstaw trapezu, która przecina krótszą podstawę DC trape zu w punkcie L, a dłuższą podstawę AB w punkcie M. Wiedząc, że LM = 12 cm * o * r * a * z , že Mt =2 cm i/LC=3cm , oblicz długość przekątnej AC trapezu.

37. Przez punkt K przecięcia się przekątnych AC i BD trapezu poprowadzono prostą m prostopadła do obu podstaw trapezu, która przecina krótszą podstawę DC trape zu w punkcie L, a dłuższą podstawę AB w punkcie M. Wiedząc, że LM = 12 cm * o * r * a * z , že Mt =2 cm i/LC=3cm , oblicz długość przekątnej AC trapezu. 

Zobacz!