...

38. W prostokącie ABCD poprowadzono odcinek AE prostopadły do przekątnej DB i punkt E należy do boku DC prostokąta. Przekątna DB przecina się z odcinkiem AE Wounkcie P. Wiedząc, że |AP| = 8 cm, |PE| = 2 cm , oblicz: a) drugość przekątnej prostokąta b) długość boków prostokąta.

38. W prostokącie ABCD poprowadzono odcinek AE prostopadły do przekątnej DB i punkt E należy do boku DC prostokąta. Przekątna DB przecina się z odcinkiem AE Wounkcie P. Wiedząc, że |AP| = 8 cm, |PE| = 2 cm , oblicz: a) drugość przekątnej prostokąta b) długość boków prostokąta. 

Zobacz!