...

39. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: |AB| = 32 cm , AC = 24 cm. Symetralna boku BC przecina ten bok w punkcie D, bok AB w punkcie Ei urzedłużenie boku AC w punkcie F. Udowodnij, że trójkąt EBD jest podobny do trojkata EAF i oblicz skalę tego podobieństwa. D

  1. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: |AB| = 32 cm , AC = 24 cm. Symetralna boku BC przecina ten bok w punkcie D, bok AB w punkcie Ei urzedłużenie boku AC w punkcie F. Udowodnij, że trójkąt EBD jest podobny do trojkata EAF i oblicz skalę tego podobieństwa. D

Zobacz!