...

4.1. Sprawdź, czy podane w tabelkach wielkości xi y są wprost proporcjonalne? Jeśli tak, to podaj współczynnik proporcjonalności i napisz wzór opisujący zależność zmiennej y od zmiennej x. a) b) -9 -3 3 0,2 2 0,1 y -3 -2 -1 1 0,5 30 y X -6 4 x 1 10 c) d) 1 √3 4 √6 -6 113 0,6 2,5 2√3 6-8√3 6√2 2 3 y 4 62 9 -0,4

4.1. Sprawdź, czy podane w tabelkach wielkości xi y są wprost proporcjonalne? Jeśli tak, to podaj współczynnik proporcjonalności i napisz wzór opisujący zależność zmiennej y od zmiennej x. a) b) -9 -3 3 0,2 2 0,1 y -3 -2 -1 1 0,5 30 y X -6 4 x 1 10 c) d) 1 √3 4 √6 -6 113 0,6 2,5 2√3 6-8√3 6√2 2 3 y 4 62 9 -0,4

Zobacz!