...

4.104. Bok rombu ma długość 10 cm, a wysokość rombu jest równa 8 cm. W ten romb wpisano okrąg 01. a) w jakiej odległości od środka boku znajduje się punkt styczności okręgu z tym bokiem. b) Wykaż, że przez środki boków tego rombu można poprowadzić okrąg o₂ i wy- znacz długość promienia tego okręgu. c) Korzystając z wyliczonych wielkości, narysuj ten romb wraz z okręgami o, i o₂ w skali 1:2.

4.104. Bok rombu ma długość 10 cm, a wysokość rombu jest równa 8 cm. W ten romb wpisano okrąg 01. a) w jakiej odległości od środka boku znajduje się punkt styczności okręgu z tym bokiem. b) Wykaż, że przez środki boków tego rombu można poprowadzić okrąg o₂ i wy- znacz długość promienia tego okręgu. c) Korzystając z wyliczonych wielkości, narysuj ten romb wraz z okręgami o, i o₂ w skali 1:2.

Zobacz!