...

4.106. Na okręgu opisano trapez równoramienny. Oblicz promień okręgu wiedząc, że kąt rozwarty trapezu jest równy 150°, a odcinek łączący środki ramion ma długość 12.

4.106. Na okręgu opisano trapez równoramienny. Oblicz promień okręgu wiedząc, że kąt rozwarty trapezu jest równy 150°, a odcinek łączący środki ramion ma długość 12.

Zobacz!