4.108. Na trójkącie prostokątnym opisano okrąg o środku w punkcie c, c > 0 . Da) Wykaż, że odległość punktu O od punktu S, będącego środkiem trójkąta, jest równa c 6 . prostokątna tego trójkąta ma długość b) Wyznacz promień tego okręgu wiedząc, że odcinek OS jest o 10 od przeciwprostokątnej. O. Przeciw ciężkości tego cm krótszy

4.108. Na trójkącie prostokątnym opisano okrąg o środku w punkcie c, c > 0 . Da) Wykaż, że odległość punktu O od punktu S, będącego środkiem trójkąta, jest równa c 6 . prostokątna tego trójkąta ma długość b) Wyznacz promień tego okręgu wiedząc, że odcinek OS jest o 10 od przeciwprostokątnej. O. Przeciw ciężkości tego cm krótszy