4.109. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 18 cm, a ra miona BC|AC-15 cm Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Oblicz wysokość CD tego trójkąta. Następnie wyznacz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby: a) korzystając tylko z twierdzenia Pitagorasa, b) korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów prostokątnych. miona BC i W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 16 cm, a ra iAC – 10 cm . Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Ob licz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby, jak w zadaniu

4.109. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 18 cm, a ra miona BC|AC-15 cm Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Oblicz wysokość CD tego trójkąta. Następnie wyznacz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby: a) korzystając tylko z twierdzenia Pitagorasa, b) korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów prostokątnych. miona BC i W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 16 cm, a ra iAC – 10 cm . Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Ob licz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby, jak w zadaniu