4.111. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. a) 25 cm, 25 cm, 14 cm b) 61 cm, 61 cm, 120 cm rójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC są równe i mają długość 4 sqrt 5 .

4.111. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. a) 25 cm, 25 cm, 14 cm b) 61 cm, 61 cm, 120 cm rójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC są równe i mają długość 4 sqrt 5 .