4.112. W t Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 5, oblicz |AB| .

4.112. W t Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 5, oblicz |AB| .