4.113. Symetralne boków trójkąta równoramiennego przecinają się w odległo ści 12,5 cm od wierzchołka przy podstawie i w odległości 10 cm od ramion trójkąta. Oblicz długości boków tego trójkąta. Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt

4.113. Symetralne boków trójkąta równoramiennego przecinają się w odległo ści 12,5 cm od wierzchołka przy podstawie i w odległości 10 cm od ramion trójkąta. Oblicz długości boków tego trójkąta. Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt