4.114. W trójkącie równoramiennym ABC, |AC| = |BC| , dwusieczna kąta BAC tworzy z bokiem BC kąt 120°. Wyznacz kąty trójkąta ABC. Rozważ dwa przypadki.

4.114. W trójkącie równoramiennym ABC, |AC| = |BC| , dwusieczna kąta BAC tworzy z bokiem BC kąt 120°. Wyznacz kąty trójkąta ABC. Rozważ dwa przypadki.