4.115. W trójkącie ABC odcinek AD dwusiecznej kąta BAC ma długość tak jak | angle BAC|=108^ , oblicz miary pozostałych kątów trójkąta ABC. bok AB. Wiedząc, że

4.115. W trójkącie ABC odcinek AD dwusiecznej kąta BAC ma długość tak jak | angle BAC|=108^ , oblicz miary pozostałych kątów trójkąta ABC. bok AB. Wiedząc, że