4.11. Czy na rysunku poniżej proste a i b są równolegle? Odpowiedź uzasadnij. a) b) 7.5 2y 3x 22

4.11. Czy na rysunku poniżej proste a i b są równolegle? Odpowiedź uzasadnij. a) b) 7.5 2y 3x 22