4.10. Proste A B i A 1 B 1 przecinają się w punkcie równoległymi AA 3 , BB 1 iCC 1 – jak na ry sunku obok. O. Proste te przecięto prostymi Oblicz: a) |CC 1 | , jeśli |C 1 O|=4 cm,|OA|=3 cm,; |AA 1 |=2 cm; C 1 b) |oc 1 | jeśli OA 1 |=1,8 dm; AC 1 |=11,2 dm,|oC|=5,4 dm c) OB, jeśli |CC 1 |=4 dm,|BB 1 |=56 cm,|C 1 B|=12 dm , jeśli |AA 1 |=2 cm,|BB 1 |=5 cm,|A 1 B 1 |=4,5 cm,|CC 1 |=4 cm . d) CA 1 |

4.10. Proste A B i A 1 B 1 przecinają się w punkcie równoległymi AA 3 , BB 1 iCC 1 – jak na ry sunku obok. O. Proste te przecięto prostymi Oblicz: a) |CC 1 | , jeśli |C 1 O|=4 cm,|OA|=3 cm,; |AA 1 |=2 cm; C 1 b) |oc 1 | jeśli OA 1 |=1,8 dm; AC 1 |=11,2 dm,|oC|=5,4 dm c) OB, jeśli |CC 1 |=4 dm,|BB 1 |=56 cm,|C 1 B|=12 dm , jeśli |AA 1 |=2 cm,|BB 1 |=5 cm,|A 1 B 1 |=4,5 cm,|CC 1 |=4 cm . d) CA 1 |