4.9. Na rysunkach poniżej proste a i b są równoległe. Oblicz x. a) b 6 c) d) b 12 6 6 10 10 e) 8 f) 7,5 12 15 20

4.9. Na rysunkach poniżej proste a i b są równoległe. Oblicz x. a) b 6 c) d) b 12 6 6 10 10 e) 8 f) 7,5 12 15 20