4.8. Korzystając z danych na rysunku poniżej wykaż, że czworokąt ABCD jest trapezem. a) D 64 b) D 65″ 128 degrees A 76 63 degrees; 102^ prime B

4.8. Korzystając z danych na rysunku poniżej wykaż, że czworokąt ABCD jest trapezem. a) D 64 b) D 65″ 128 degrees A 76 63 degrees; 102^ prime B